Remedial Teaching betekent letterlijk "herstellend lesgeven“.
Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen die (pedagogisch/ didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Ook kan het zijn dat een kind een bepaalde periode door omstandigheden minder van het onderwijs heeft geprofiteerd dan verwacht werd. Hierdoor heeft deze leerling een achterstand opgelopen, die binnen de 
klassensituatie moeilijk is in te lopen.