Veel scholen vinden extra zorg bieden aan leerlingen met leerproblemen belangrijk. In de praktijk blijkt echter dat dit moeilijk vorm te geven is. De groepen zijn groot, problemen van andere leerlingen vragen meer aandacht of de benodigde tijd of expertise ontbreken. Individuele aandacht voor leerlingen, met misschien wat minder grote problemen, is iets wat scholen vaak moeilijk kunnen bieden.

RT-Praktijk Echt Blij kan deze individuele aandacht voor deze leerlingen wel bieden. Denk aan het geven van pre-teaching, het individueel begeleiden van een leerling of het begeleiden van een klein groepje. Dit kan gaan om kinderen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het volgen van het tempo of het niveau van de groep.
Ik kan van te voren een klein diagnostisch onderzoek afnemen om te zien waar de hiaten zitten en aan de hand daarvan de doelen bepalen. Tijdens de begeleiding werken we aan de doelen waarbij ik vooral zorg voor afwisseling. Bewegend leren, spelend leren, handelend bezig zijn, maar ook werken op de computer/ ipad en werkbladen. Afwisseling zorgt er voor dat het leren leuk blijft!

Neem contact op om samen te bekijken wat ik voor jullie kan betekenen.